mr. Raimond Dufour

Mr. Raimond Dufour is advocaat sinds 1998. In zijn praktijk adviseert hij ondernemers over financiële kwesties. Hij wordt met regelmaat ingeschakeld voor overnames, herstructureringen, herfinancieringen en het oplossen van handelsgeschillen.

Voor Raimond is het recht niet een doel op zich, maar meer een kader dat ondernemers richting geeft in tijden van onzekerheid.

Naast zijn advocatuurlijke praktijk heeft Raimond investeringen lopen in verschillende ondernemingen. Ook heeft hij, vanwege zijn interesse in legaltech, verschillende automatiseringsprojecten ontwikkeld: hij houdt al sinds jaren een database bij van alle faillissementen en kijkt daar op een slimme manier naar. De blogs op deze website gaan vaak over deze projecten.

Raimond heeft het rechtsgebied “insolventierecht” bij de orde van advocaten geregistreerd als specialisatie, hetgeen betekent dat hij jaarlijks moet voldoen aan bepaalde minimum opleidingseisen. Hij is daarnaast lid van de volgende beroepsverenigingen:


Nederlandse Orde van Advocaten;
Vereniging Insolad – de specialistenvereniging van insolventierechtadvocaten;
Dutch Turnaround Association – dé verbinder voor professionals die betrokken zijn bij ondernemingen in zwaar weer;
NVvIR – de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie & Recht.