Wat is de impact van Corona op de faillissementen?

Aantallen Vooralsnog is het aantal bedrijfsfaillissementen nog lager dan vorig jaar, en ook het aantal werknemers dat geconfronteerd werd met het faillissement van hun werkgever is nog lager dan vorig jaar: De cijfers bij deze grafiek zijn bijgewerkt tot en met eind mei 2020, omdat de gegevens uit de openbare verslagen worden gehaald. In de […]

Lees verder

De vorderingen van banken in faillissement

Tijdens de behandeling van de WHOA in de Tweede Kamer is opgemerkt dat de recoveryrate van banken te hoog is, waardoor de kansen op uitdeling in een faillissement aan de concurrente schuldeisers worden verlaagd. Hoe zit het met de bancaire vorderingen? Sinds ongeveer twee jaar voorziet het sjabloon voor het openbaar verslag in faillissementen in […]

Lees verder

Gerechtelijke uitspraken ontleed

De meeste gerechtelijke uitspraken zijn opgebouwd volgens een bepaald stramien. Dat verschilt enigszins per rechtsgebied en er zijn ook zeker uitzonderingen, maar in hoofdlijnen kunnen de uitspraken schematisch als volgt worden weergegeven: Voorwerk: de instantie, datum van uitspraak, de partijnamen (al dan niet geanonimiseerd), hun rechtsvorm, hun advocaat of gemachtigde; Expositie: de beschrijving van de […]

Lees verder

Verwijzingen

Sinds de invoering van de ecli-standaard zijn ook rechters gaan verwijzen naar ecli’s in hun uitspraken. Waarom verwijst een rechter naar andere zaken? De reden is simpel: Dat maakt onderdeel uit van de motiveringsplicht die op een rechter rust. Het draagt bovendien bij aan de kernwaarden transparantie en integriteit om beslissingen te baseren op bestaande […]

Lees verder

Tellen

In mijn vorige blog heb ik heel globaal aangegeven hoe de dataset van rechtspraak.nl eruit ziet. In deze dataset zitten ongeveer 2,2 miljoen uitspraken van de Nederlandse overheidsrechter. Per uitspraak is metadata geregistreerd, en van een deel van deze 2,2 miljoen uitspraken is ook de (al dan niet) integrale tekst opgenomen. Dat zijn er momenteel […]

Lees verder