De rechter met naam en toenaam benoemd

In mijn vorige blog heb ik uiteengezet hoe de meeste rechterlijke uitspraken kunnen worden ontleed in onderdelen die in verreweg de meeste uitspraken voorkomen. Een van die onderdelen is de legalisatie. Een typisch voorbeeld van een legalisatie is (ECLI:NL:GHAMS:2018:4106):

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.J. Wolfs, en mr. J.M. de Jongh, raadsheren, prof. drs. E. Eeftink RA en drs. C. Smits-Nusteling RC, raden, in tegenwoordigheid van mr. H.H.J. Zevenhuijzen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 12 oktober 2018.

Als alle rechterlijke uitspraken deze zinsconstructie zouden hebben, dan is het vrij gemakkelijk om de namen van de rechters uit deze tekst te destilleren. Helaas is de werkelijkheid wel ingewikkelder, maar niet heel veel. Met een beetje regexen, en vervolgens wat klooien en pielen door te kijken naar de uitkomsten, valt er best een lijst te maken van de namen van rechters per uitspraak. Regexen levert bijna altijd een benadering op van de correcte werkelijkheid, de kunst is om die werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. Ik geloof dat ik wel een flink eind gekomen ben, ik schat dat ik van ca. 97% van de uitspraken de juiste namen heb gevonden.

Een uitspraak wordt gedaan door één, drie of vijf rechters, vaak bijgestaan door een griffier (ik versta hier onder rechter gemakshalve ook staadsraad, raadsheer, etc. In meervoudige kamers is het gebruikelijk dat één rechter de uitspraak concipieert en de andere rechters meelezen. In enkelvoudige kamers komt voor dat de griffier de uitspraak concipieert. De griffier (en/of de uitsprekend rechter) wordt doorgaans als laatste genoemd. Je kan dus niet zien wie de woorden van de uitspraak feitelijk in de tekstverwerker heeft getypt, maar in veel is dat niet de rechter die er zijn/haar handtekening onder zet (ziehier een mooi artikel daarover). Dat maakt de analyse van een tekst in combinatie met (de naam van) een rechter al een stuk minder interessant, maar het toont wel de ervaring van een rechter op een specifiek rechtsgebied.

Toegestaan?

Wacht even, een onderzoek naar de rechters persoonlijk? Hoe (on)wenselijk is dat? Wat doet het met de autoriteit van een rechter als zijn vernietigingsratio hoger is dan gemiddeld? En hoe eerlijk is dat eigenlijk, gelet op het feit dat maar een minderheid van de uitspraken wordt gepubliceerd?

Mag dit wel? In Frankrijk is dit verboden. Sterker, als je deze rechter-gerelateerde onderzoeken in Frankrijk uitvoert, dan riskeer je een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar. In Nederland mag het vooralsnog wel. Sterker, transparantie is een kernwaarde van de rechtspraak en dat geldt ook voor uitspraken op individueel niveau en de rechter.

Wat valt er te zien?

Welke rechter heeft de meeste uitspraken in de database verkregen?

meest publicerende rechters - dufouradvocatuur.nl

Het is niet verrassend dat de Hoge Raad en Raad van State het hoogst scoren. Maar wat wel verrast is dat jaarlijks dezelfde raadsheren het hoogste scoren. Dat geldt niet voor de rechters van de rechtbanken, omdat daar de score ten opzichte van het aantal rechters te laag is, maar ook daar is wel degelijk een kopgroep te herkennen. Overigens vreemd dat de meest publicerende rechters vooral bij de rechtbanken Den Haag en Amsterdam vandaan komen: 

aantal eclis van rechters bij rb - dufouradvocatuur.nl

Nieuwe kolommen

Met het creëren van een tabel met rechters kunnen wij weer een aantal kolommen aan de “hoofdtabel” toevoegen. Basis voor die hoofdtabel is het ecli-nummer. Daarachter komen de metadata zoals rechtsgebied, aantal woorden, leesbaarheid tekst, score op het gebied van de emotie “blijdschap”, etcetera. Hoe meer kolommen, hoe beter. De kolommen die wij met de rechter kunnen toevoegen aan deze hoofdtabel zijn onder meer: het aantal rechters dat de uitspraak heeft gedaan en de namen van de rechters zelf.

Als je dagelijks het nevenfunctieregister van de rechtspraak zou “scrapen” (door geautomatiseerd de pagina’s van rechtspraak.nl daar te analyseren), dan kun je nog veel meer kolommen toevoegen, geslacht, ervaring, (aantal) nevenfuncties, etc etc. Da’s wel even een klusje om te programmeren, maar je hoeft het maar één keer te doen en dan ben je in business.

Geplaatst in ecli, juridisch, Uncategorized en getagd met , , , , .

Eén reactie

  1. Heerlijk om te lezen en ben heel benieuwd naar de volgende slag in de analyse 🙂

    Wordt er vanuit de rechtspraak al gereageerd op je noeste arbeid?

Reacties zijn gesloten.